Lista aktualności Lista aktualności

Edukacja

Od maja 2004 r. przy Nadleśnictwie Sławno działa Ośrodek Edukacji Przyrodniczo - Leśnej "Zielona Szkoła pod Bocianim Gniazdem". Składają się na niego: leśna ścieżka edukacyjna, zabytkowa leśniczówka w której utworzono izbę edukacyjno - muzealna "Leśną Chatę" i cześć rekreacyjna z wiatą na 80 osób.

W zielonej szkole prowadzone są bezpłatnie zajęcia z zakresu edukacji leśnej, dla zorganizowanych grup dzieci i młodzieży. Zajęcia prowadzą leśnicy - pracownicy Nadleśnictwa Sławno.


W zależności od potrzeb prowadzimy zajęcia dotyczące konkretnego tematu np. rozpoznawanie lasotwórczych gatunków drzew, ptaki lasu, zwierzęta leśne, polskie leśnictwo, polskie lasy na tle Unii Europejskiej, itp. Leśna ścieżka edukacyjna prowadzi przez sąsiedni las, będący swego rodzaju księgą lasu, każdy przystanek ścieżki to inna karta tej księgi. Wielkim atutem ścieżki są naturalne obrazy odpowiadające tematyce przystanku.

"Leśna Chata" jest to zabytkowa leśniczówka, w której utworzono izbę edukacyjno - muzealną. Można zwiedzić wystawę przyrodniczą z naturalnymi eksponatami, wystawę pamiątek, narzędzi, przyborów, zdjęć dotyczących leśnictwa, łowiectwa. Ważną część stanowi pracownia przyrodnicza, wyposażona w zbiory owadów, owoców, zielniki, tablice edukacyjne, pomoce naukowe w postaci sprzętu do prezentacji multimedialnych, mikroskopu stereoskopowego, przyrządów do obserwacji terenowych, kluczy, atlasów, itp.

Niepowtarzalny klimat "Leśnej Chaty" zapewnia żar z kamiennego kominka.
Dla dzieci i młodzieży organizujemy cyklicznie konkursy pogłębiające wiedzę o lesie oraz plener plastyczny.
Zajęcia należy wcześniej umówić telefonicznie /59/ 810-24-33.
Adres poczty elektronicznej: slawno@szczecinek.lasy.gov.pl