Lista aktualności Lista aktualności

Nasze lasy

Powierzchnia Nadleśnictwa wynosi 23 927,27 ha w tym powierzchnia leśna 22 699,49 ha. Lesistość terenu w granicach administracyjnych nadleśnictwa wynosi 28,7 %.

Na cechy klimatu Nadleśnictwa istotnie wpływa bliskość morza. Klimat ten charakteryzuje się łagodnymi zimami, chłodnymi okresami letnimi oraz wysokimi opadami atmosferycznymi w okresie wegetacyjnym.

Lasy Nadleśnictwa Sławno charakteryzują się dużą różnorodnością siedlisk. Dominującymi są: las mieszany świeży i las świeży, bór mieszany świeży, bór świeży. Łącznie siedliska lasowe zajmują 75,9%, siedliska borowe 24,1%. W lasach Nadleśnictwa Sławno najczęściej można spotkać sosnę, która zajmuje 50,9%, buka -14,8%, świerka  12,3%, brzozę  9,2%, olszę  5,3% i dęba  5,0%.Nieodłącznym składnikiem ekosystemów leśnych jest zwierzyna łowna (jeleń, sarna, dzik) oraz szkody przez nią wyrządzane. Wiele uwagi poświęcamy stworzeniu odpowiednich warunków jej bytowaniu w tym ograniczeniu przez nią szkód w uprawach i młodnikach.