Lista aktualności Lista aktualności

O czym warto pamiętać u progu sezonu grzybowego?

Wszystko wskazuje na to, że sezon grzybowy 2021 zbliża się wielkimi krokami. Coraz więcej osób chwali się znalezionymi okazami, a co niektórzy nawet pełnymi koszykami. Nie pozostaje więc nic innego, jak po prostu udać się do lasu na poszukiwania.

Zanim jednak to nastąpi poniżej kilka praktycznych rad na temat samego zbierania grzybów:

 

>>Jak zbierać grzyby?<<

 

Większość miłośników naszego „sportu narodowego”, jakim jest zbieranie grzybów, jest też posiadaczami aut. Docierając do lasu wspomnianym wielośladem spróbujmy odpowiedzieć sobie na kilka podstawowych pytań.

Czy mogę wjechać samochodem do lasu?

Ustawa o lasach precyzyjnie to opisuje. Z zapisów rozdziału piątego wynika, że ruch motorowerem, pojazdem silnikowym (samochodem, motocyklem czy quadem), a także zaprzęgiem konnym dopuszczony jest tylko drogami publicznymi. Każdym pojazdem można wjechać do lasu drogą leśną tylko wtedy, gdy jest wyraźnie oznakowana drogowskazami dopuszczającymi do ruchu. Zakazy nie dotyczą osób niepełnosprawnych poruszających się pojazdami przystosowanymi do ich potrzeb.

Zakazy dotyczące wjazdu do lasu nie dotyczą:

- pracowników nadleśnictw;

- osób nadzorujących gospodarkę leśną oraz kontrolujących jednostki organizacyjne Lasów

  Państwowych;

- osób zwalczających pożary oraz ratujących życie lub zdrowie ludzkie;

- funkcjonariuszy Straży Granicznej chroniących granicę państwową oraz funkcjonariuszy

  innych organów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny;

- osób wykonujących czynności z zakresu gospodarki łowieckiej oraz właścicieli pasiek

  zlokalizowanych na obszarach leśnych;

- właścicieli lasów we własnych lasach;

- osób użytkujących grunty rolne położone wśród lasów;

- pracowników podmiotów, o których mowa w art. 7 system szkolnictwa wyższego i nauki  

  ust. 1 pkt 1, 2 i 4–8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

  (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 i 619), w związku z wykonywaniem badań naukowych i

  doświadczeń z zakresu leśnictwa i ochrony przyrody;

- osób biorących udział w kształceniu kadr dla leśnictwa, w związku z prowadzeniem zajęć

  szkoleniowych;

- wojewódzkich konserwatorów przyrody oraz pracowników Służb Parków Krajobrazowych;

- osób sporządzających plany urządzenia lasu, uproszczone plany urządzenia lasu lub

  inwentaryzację stanu lasu.

 

>>Drogi leśne<<

 

Gdzie zostawić samochód wybierając się do lasu?

Postój pojazdów na drogach leśnych jest dozwolony wyłącznie w miejscach oznakowanych! Nadleśnictwo Sławno przygotowało dla odwiedzających sieć miejsc postojowych z pełną infrastrukturą i są rozlokowane na całym terenie, którym zarządzamy. Prosimy o pozostawianie samochodów tylko i wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych.

Życzymy udanych zbiorów!

Piotr Szymański

 

fot. Artur Mataśka