Lista aktualności Lista aktualności

Uwaga! Łosie!

Na terenie Nadleśnictwa Sławno zadomowiły się łosie. Proszę o szczególne zachowanie ostrożności podczas przemieszczania się drogą wojewódzką nr 205 na odcinku pomiędzy miejscowościami Krupy-Darłowo. Ze względu na bezpieczeństwo Wasze i zwierząt zdejmijcie nogę z gazu.

Z przeprowadzonych badań wynika, że wypadki komunikacyjne z udziałem łosi charakteryzują się wyraźną zmiennością czasową. Oznacza to, że największe ryzyko kolizji pojazdu z łosiem przypada między  wrześniem a październikiem (okres rozrodczy zwany bukowiskiem). Aktywność łosi potęguje ryzyko kolizji dziesięciokrotnie bardziej niż chociażby zmiana częstotliwości natężenia ruchu drogowego w ujęciu godzinnym, dobowym czy w poszczególnych sezonach. W ujęciu dobowym największe ryzyko wzrasta wraz z aktywnością dobową zwierząt  (intensywne żerowanie) i jest nasilone o świcie i zmierzchu. Czynniki pogodowe mają też istotny wpływ i tak w czasie opadów deszczu ryzyko maleje, natomiast zwiększa się podczas obecności mgieł.

            Przybywa w Polsce wypadków komunikacyjnych z udziałem łosi. Z pewnością powiązane jest to z nasileniem ruchu drogowego, ale także zwiększeniem zasięgu występowania i wzrostu populacji gatunku. Proszę nie odbierać wspomnianego wzrostu w negatywny sposób, lecz należy uświadomić sobie, że te zwierzęta mogą występować w naszym bezpośrednim sąsiedztwie. Zapobiegawczo musimy zdać sobie sprawę z tego oraz zachować szczególną ostrożność podczas przemieszczania się samochodami.

 

autor: Piotr Szymański