Lista aktualności Lista aktualności

Reaktywacja bartnictwa

Leśnicy w całej Polsce podejmują szereg działań, które mają na celu poprawę warunków bytowania owadów zapylających w polskich lasach.

Jednym z pilotażowych programów był, projekt o nazwie pszczoły wracają do lasów. Zasięgiem obejmował teren całego kraju w tym leśnictwo Chudaczewko wchodzące w  skład Nadleśnictwa Sławno.

Zwiększając liczbę tych owadów, nadleśnictwo przyczynia się do wzrostu różnorodności przyrodniczej, a to gwarantuje utrzymanie trwałego i zdrowego lasu. Polskie leśnictwo opiera się na zasadach zrównoważonego gospodarowania lasem, co oznacza, że oprócz funkcji gospodarczej – producenta drewna – Lasy Państwowe pełnią także inne role, m.in. dbają o zachowanie zasobów leśnych oraz ich różnorodności biologicznej. Jednym z przykładów takich działań jest właśnie przywracanie miejsc bytowania dzikich pszczół. Ważnym elementem tego procesu jest też tworzenie bazy pokarmowej dla tych owadów poprzez urozmaicanie lasu nektarodajnymi gatunkami drzew i krzewów. Ich obecność pomaga nie tylko owadom – poprawia także warunki życia innych zwierząt, np. leśnych ptaków.

Około 10%  składu osobowego Nadleśnictwa Sławno to aktywni pasjonaci pszczelarstwa posiadający własne pasieki. Z inicjatywy jednego z nich została powieszona pierwsza kłoda bartna wykonana przez miejscowego artystę rzeźbiarza. Miejmy nadzieję, iż zostanie w szybkim czasie zasiedlona przez dziko występujące pszczoły.

Zapraszamy do wysłuchania audycji radiowej:

https://prk24.pl/54084726/radiowy-klub-obiezyswiata-z-wizyta-w-lesnictwie-chudaczewko

 

Tekst i zdjęcie: Piotr Szymański