Lista aktualności Lista aktualności

Rezerwaty

W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Sławno znajdują się 3 rezerwaty.

Najcenniejszym rezerwatem, położonym na terenie leśnictwa Janiewice jest "Janiewickie Bagno" o pow. 161,71 ha. Rezerwat ten utworzono w celu zachowania boru bagiennego ze stanowiskiem reliktowym maliny moroszki - rośliny umieszczonej w polskiej "Czerwonej Księdze" roślin. Dla polskiej florystyki jest to jeden z najcenniejszych obiektów w kraju.

Rezerwat "Sławieńskie Dęby" zlokalizowany jest na terenie leśnictwa Krakowiany. Celem ochrony tego rezerwatu jest płat grądu z charakterystyczną roślinnością oraz dwupiętrowym 195-letnim drzewostanem dębowym.

Trzeci rezerwat pod nazwą "Słowińskie Błota" o powierzchni 192,55 ha z czego 191,70 ha pozostaje w zarządzie Lasów Państwowych położony jest na terenie leśnictwa Słowino.

Celem dla którego utworzona rezerwat jest zachowanie kopułowego torfowiska wysokiego oraz borów bagiennych ze stanowiskiem gatunków kwiatowych zamieszczonych w polskiej Czerwonej Księdze roślin takich jak: malina moroszka, rosiczka okrągłolistna, modrzewnica zwyczajna, przygiełka biała.