Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Sławno
Nadleśnictwo Sławno
(59) 810 24 33

ul. Mireckiego 15

76-100 Sławno

Nadleśniczy
Sylwester Kupczyk
59 810 24 33
Zastępca Nadleśniczego ds. marketingu i urządzania lasu
Dariusz Ceran
59 810 24 33
Zastępca Nadleśniczego ds. gospodarki leśnej
Marek Śpiechowicz
59 810 24 33
Główny Księgowy
Dorota Zajkiewicz
IP: 1117611 , tel.: 59 810 24 33 wewn. 611
Komendant Posterunku Straży Leśnej
Bogdan Figura
IP: 1117221 , tel.: 59 810 24 33 wewn. 221, kom.: 606 966 702

Sekretariat

Anna Grzybowska
Referent ds. administracyjnych
Tel.: IP: 1117100 , tel.: 59 810 24 33

Administracja

Anna Fedoruk
Sekretarz
Tel.: IP: 1117671 , tel. 59 810 24 33 wewn. 671
Alicja Grymbowska
Referent ds. administracyjnych
Tel.: IP: 1117673 , tel.: 59 810 24 33 wewn. 673
Małgorzata Mutka
Specjalista ds. administracyjnych
Tel.: IP: 1117672 , tel.: 59 810 24 33 wewn. 672

Gospodarka Leśna

Elżbieta Drzazga
Specjalista Służby Leśnej ds. użytkowania lasu
Tel.: IP: 1117331 , tel.: 59 810 24 33 wewn. 331
Anna Krzemińska
Specjalista Służby Leśnej ds. ochrony lasu
Tel.: IP: 1117333 , tel.: 59 810 24 33 wewn. 333
Sylwia Ślachciak-Wnuczek
St. referent ds. techniczno-leśnych
Tel.: IP: 1117332 , tel.: 59 810 24 33 wewn. 332

Dział Marketingu i Urządzania Lasu

Sylwia Raj
St. Specjalista SL ds. zagospodarowania lasu
Tel.: IP: 1117336 , tel.: 59 810 24 33 wewn. 336
Monika Łysakowska
Specjalista Służby Leśnej ds. obrotu drewnem
Tel.: IP: 1117334 , tel.: 59 810 24 33 wewn. 334, kom: 734 487 423
Monika Chrzanowska
Specjalista Służby Leśnej ds. Marketingu
Tel.: IP: 1117337 , tel.: 59 810 24 33 wewn. 337, kom: 608 355 940
Anna Panek
Ref. ds. Techniczno-leśnych
Tel.: IP: 1117335 , tel.: 59 810 24 33

Inżynierowie Nadzoru

Piotr Szymański
Inżynier Nadzoru, BHP
Tel.: IP: 1117218 , tel.: 59 810 24 33 wewn. 218, kom.: 692 467 297
Arkadiusz Kujawski
Inżynier Nadzoru
Tel.: IP: 1117219 , tel.: 59 810 24 33 wewn. 219, kom.: 664 425 187

Kadry

Anetta Ziemianowicz
Ref. ds. pracowniczych
Tel.: IP: 1117131 , tel.: 59 810 24 33 wewn. 131

Księgowość

Anna Karas
Księgowy
Tel.: IP: 1117615 , tel.: 59 810 24 33 wewn. 615
Iwona Sadowska
Starszy Księgowy
Tel.: IP: 1117613 , tel.: 59 810 24 33 wewn. 613
Ewelina Maciejewska
Księgowy
Tel.: IP: 1117614 , tel.: 59 810 24 33 wewn. 614

Straż Leśna

Maciej Firlej
Strażnik Leśny
Tel.: IP: 1117222, tel.: 59 810 24 33 wewn. 222, kom.: 606 472 319

Administrator

Grzegorz Jakubowski
St. referent ds. informatyki
Tel.: IP: 1117571 , tel.: 59 810 24 33 wewn.571