Wydawca treści Wydawca treści

Hodowla lasu

Głównym celem Hodowli lasu winno być zachwanie trwałości lasów i ich wzbogacanie poprzez dążenie do osiągnięcia zgodności biocenozy lesnej z warunkami siedliskowymi, zapewnienie produkcji drewna i innych użytków na zasadach reprodukcji rozszerzonej oraz kształtowanie pozaprodukcyjnych funkcji lasu.

W latach 2009 – 2019 Nadleśnictwo Sławno planuje wykonać następujące zabiegi hodowlane:
1.    Odnowienia i zalesienia otwarte: 942,76 ha
2.    Poprawki i uzupełnienia: 621,29 ha
3.    Pielęgnacje, w tym:
-  gleby: 3329,34 ha
- upraw (CW): 1502,18 ha
- młodników (CP): 1083,91
4.    Zabiegi agrotechniczne: 1673,36 ha
Produkcję materiału szkółkarskiego prowadzimy w oparciu o własne gospodarstwo szkółkarsko - nasienne oraz bazę nasienną