Wydawca treści Wydawca treści

Hodowla lasu

Podstawowym zadaniem hodowli lasu jest zachowanie i wzbogacanie lasów istniejących (odnawianie) oraz tworzenie nowych (zalesianie), z respektowaniem warunków przyrodniczych  i procesów naturalnych. Hodowla lasu obejmuje zbiór i przechowywanie nasion drzew i krzewów leśnych, produkcję sadzonek na szkółkach, zakładanie i pielęgnację upraw leśnych oraz pielęgnowanie drzew i drzewostanów.

Na terenie Nadleśnictwa wybrane zostały,  na potrzeby zbioru nasion, drzewa i drzewostany o najwyższej jakości i odpowiednim pochodzeniu. Są wśród nich Drzewa Mateczne – 22 sztuki, Wyłączone Drzewostany Nasienne na powierzchni 69,02 ha, Gospodarcze Drzewostany Nasienne w ilości 377,20 ha oraz 6 Źródeł Nasion. Zostały one wszystkie zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Leśnego Materiału Podstawowego prowadzonym przez Biuro Nasiennictwa Leśnego. Ta różnorodna baza nasienna pozwala na zbiór nasion i produkcję sadzonek niezbędnych do realizacji zadań odnowieniowo- zalesieniowych.

Nadleśnictwo prowadzi produkcję sadzonek w kulisowej szkółce leśnej o powierzchni produkcyjnej 687 arów. Produkowany materiał sadzeniowy to głównie gatunki lasotwórcze wykorzystywane do odnowień i zalesień gruntów leśnych oraz nieużytków. Łącznie produkujemy około 30 gatunków sadzonek drzew i  krzewów  na potrzeby Lasów Państwowych, a także dla zainteresowanych instytucji i osób prywatnych. 

Średnio, co roku, zakładamy uprawy leśne na powierzchni około 200 ha. Wysadzamy na nich prawie 2,0 mln sadzonek.  Ponadto inicjujemy, uznajemy i prowadzimy odnowienia naturalne.  Od roku 2004 wspomagamy również zalesienia na gruntach prywatnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Sadzonki na uprawach, a później młode drzewka poddawane są odpowiednim zabiegom pielęgnacyjnym, które mają na celu stworzyć optymalne warunki dla ich wzrostu. Rocznie pielęgnujemy prawie 300 ha upraw, usuwając z nich chwasty i inną konkurującą z sadzonkami roślinność. W starszych uprawach i młodnikach wykonujemy specjalistyczne cięcia o charakterze pielęgnacyjnym - „Czyszczenia wczesne" na powierzchni ponad 100 ha i „Czyszczenia późne" na powierzchni około  200 ha.