Hodowla lasu

Głównym celem Hodowli lasu winno być zachwanie trwałości lasów i ich wzbogacanie poprzez dążenie do osiągnięcia zgodności biocenozy lesnej z warunkami siedliskowymi, zapewnienie produkcji drewna i innych użytków na zasadach reprodukcji rozszerzonej oraz kształtowanie pozaprodukcyjnych funkcji lasu.

Ochrona lasu

Lasy Nadleśnictwa Sławno charakteryzują się zróżnicowanym potencjalnym zagrożeniem ze strony czynników biotycznych i abiotycznych.

Ochrona przyrody

W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Sławno znajdują się trzy obszary chronionego krajobrazu.