Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona lasu

Lasy Nadleśnictwa Sławno charakteryzują się zróżnicowanym potencjalnym zagrożeniem ze strony czynników biotycznych i abiotycznych.

Obręby leśne Stary Kraków i Nowy Kraków z uwagi na różnogatunkowe składy drzewostanów oraz dużą ilość gatunków liściastych są mniej narażone na masowe wystąpienie szkodników owadzich i grzybowych. Nie są jednak wolne od zagrożeń, szczególnie od huraganowych wiatrów.

W 1999 roku grudniowe wiatry spowodowały ogromne szkody w drzewostanach iglastych na łączną masę 50 tys. m3.

Lata dziewięćdziesiąte to również masowe zamieranie buka ,dębu i jesiona. Lasy Obrębu Żukowo to duże powierzchnie monokultur sosnowych oraz duży areał drzewostanów na gruntach porolnych (24,7%). Wiąże się to ze zwiększonym zagrożeniem od szkodników owadzich oraz grzybowych.