Wydawca treści Wydawca treści

Położenie

Nadleśnictwo Sławno jest Nadleśnictwem trzyobrębowym (Stary Kraków, Nowy Kraków, Żukowo). Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku. Obszar Nadleśnictwa   graniczy   z    następującymi    jednostkami    LP:   od    północnego    wschodu

z Nadleśnictwem Ustka, od wschodu z Nadleśnictwem Leśny Dwór, od południowego wschodu z    Nadleśnictwem    Warcino,   od   południa   z    Nadleśnictwem    Polanów,    od    zachodu

z  Nadleśnictwem  Karnieszewice  oraz  od  północy   z   pasem   gruntów   Urzędu  Morskiego

w Słupsku oddzielającym Nadleśnictwo od morza.

Nadleśnictwo położone jest w północno-wschodniej części województwa zachodnio-pomorskiego (96% zasięgu Nadleśnictwa), w powiecie sławieńskim (w gminach: Miasto Darłowo, Darłowo, Malechowo, Postomino, Miasto Sławno, Sławno) i północno-zachodniej części województwa pomorskiego w powiecie słupskim (w gminach: Kępice i Kobylnica).

 

 

 

 

 

Siedziba Nadleśnictwa znajduje się w miejscowości Sławno w oddz. 84i (obręb Żukowo).

 

  • adres: ul. Mireckiego 15, 76-100 Sławno,
  • tel.: (59) 810 24 33, fax.: (59) 810 24 34,
  • e-mail: slawno@szczecinek.lasy.gov.pl