Wydawca treści Wydawca treści

pomniki przyrody

Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupienia o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie.

 

Na gruntach Nadleśnictwa Sławno występuje 18 obiektów uznanych za pomniki przyrody, w tym: 10 okazów pojedynczych okazów drzew, 7 grup drzew (26 okazów pojedynczych drzew) oraz 1 głaz narzutowy.