Wydawca treści Wydawca treści

Organizacja

Nadleśnictwo Sławno zajmuje powierzchnię 23927,27 ha i podzielone jest na 16 leśnictw oraz gospodarstwo szkółkarsko-nasienne, leżących w trzech obrębach leśnych – Stary Kraków, Nowy Kraków oraz Żukowo.

Nadleśnictwo zostało podzielone na 18 leśnictw, zgodnie z Zarządzeniem nr 62 Nadleśniczego Nadleśnictwa Sławno z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany po-działu na leśnictwa oraz ich numeracji. Przeciętna powierzchnia leśnictwa wynosi 1329,45 ha.

 

Numer/leśnictwo

Powierzchnia ogółem [ha]

Obręb Stary Kraków

  1.  Jarosławiec

1141,35

  1.  Chudaczewko

1309,81

  1.  Wrześnica

1275,88

  1.  Radosław

1255,52

  1.  Krakowiany

1321,25

  1.  Emilianowo

1212,50

17. Warginia

1288,76

Razem Obręb Stary Kraków

8805,07

Obręb Nowy Kraków

07. Domasławice

1216,56

08. Czarnolas

1194,75

09. Słowino

1347,65

10. Malechowo

1126,49

Razem Obręb Nowy Kraków

4885,45

Obręb Żukowo

11. Noskowo

1309,64

12. Lisowo

1685,20

13. Gwiazdówko

1474,14

14. Kosierzewo

1413,00

15. Łętowo

1443,32

16. Janiewice

1612,63

18. Ostrowiec

1301,66

Razem Obręb Żukowo

10239,59

Ogółem Nadleśnictwo Sławno

23930,11